Phương thức thanh toán

thanh toan topaz elite

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO 03 THÁNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Khu phức hợp Thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ (TOPAZ ELITE)

 

Đợt

Tỷ lệ

Thành tiền

Thời gian thanh toán

Đợt 1

15%

 

Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).

Đợt 2

10%

 

Ký kết HĐMB chính thức

Đợt 3

4%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3

Đợt 4

5%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4

Đợt 5

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5

Đợt 6

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6

Đợt 7

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7

Đợt 8

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8

Đợt 9

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9

Đợt 10

6%

 

Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10

Đợt 11

25%

 

Thông báo bàn giao Căn Hộ (Tháng 12/2019)

2%

 

Phí bảo trì 2 %

Đợt 12

5%

 

Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền

 

100% +2%

 

 

 

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Khu phức hợp Thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ (TOPAZ ELITE)

 

Đợt

Tỷ lệ

Thành tiền

Thời gian thanh toán

Đợt 1

15%

 

Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).

Đợt 2

10%

 

Ký kết HĐMB chính thức

Đợt 3

3%

 

Đổ bê tông sàn tầng hầm

Đợt 4

3%

 

Đổ bê tông sàn tầng 3

Đợt 5

3%

 

Đổ bê tông sàn tầng 6

Đợt 6

4%

 

Đổ bê tông sàn tầng 10

Đợt 7

6%

 

Đổ bê tông sàn tầng 15

Đợt 8

6%

 

Đổ bê tông sàn tầng 20

Đợt 9

6%

 

Đổ bê tông sàn tầng 25

Đợt 10

6%

 

Đổ bê tông sàn tầng 30

Đợt 11

4%

 

Đổ bê tông sàn tầng 33

Đợt 12

2%

 

Cất nóc

Đợt 13

2%

 

Hoàn thiện phần xây

Đợt 14

25%

 

Thông báo bàn giao Căn Hộ (Tháng 12/2019)

2%

 

Phí bảo trì 2 %

Đợt 15

5%

 

Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền

 

100% + 2%

 

 

 

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Khu phức hợp Thương mại, Văn phòng, Khách sạn, Căn hộ (TOPAZ ELITE)

 

Đợt

Tỷ lệ

Thành tiền

Thời gian thanh toán

Đợt 1

15%

 

Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).

Đợt 2

10%

 

Ký kết HĐMB chính thức

Đợt 3

1%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB đợt 2

Đợt 4

1%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3

Đợt 5

1%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4

Đợt 6

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 5

Đợt 7

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 6

Đợt 8

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 7

Đợt 9

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 8

Đợt 10

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 9

Đợt 11

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 10

Đợt 12

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 11

Đợt 13

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 12

Đợt 14

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 13

Đợt 15

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 14

Đợt 16

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 15

Đợt 17

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 16

Đợt 18

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 17

Đợt 19

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 18

Đợt 20

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 19

Đợt 21

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 20

Đợt 22

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 21

Đợt 23

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 22

Đợt 24

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 23

Đợt 25

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 24

Đợt 26

2%

 

Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 25

Đợt 27

25%

 

Thông báo bàn giao Căn Hộ (Tháng 12/2019)

2%

 

Phí bảo trì 2 %

Đợt 28

5%

 

Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền

 

100 % +2%

 

 

SHOW GALLERY

Địa chỉ: 195 Cao Lỗ Phường 4, Quận 8, Tp.HCM

Hotline: 0934 030 575

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934 030 575